İTALYA VE TÜRKİYE

İTALYA VE TÜRKİYE

İtalya’da Türk Avukatlar: İtalya ve Türkiye arasında köprü

İtalya’da Türk Avukatlardan oluşan Hukuk büromuzda Ankara Barosuna kayıtlı bir Türk Avukatın bulunması sayesinde, uzmanlık alanlarımız konusunda Türk vatandaşlarına ve Türk şirketlerine İtalya’daki davalarında veya yatırımlarında üst düzey ve kaliteli bir hizmet sağlamayı garanti ediyoruz.

İtalya’da Türk avukatların bulunması İtalyan sistemine girişi ve onun kavranmasını hızlandırarak, Türk hukuku ile benzerlik ve farklılıklar ortaya konarak prosedürlerin ana dilde açıklanmasını sağlamasının, devlet kurumları ve ilgili kurum ve kuruluşlarla olan iletişim ve bürokrasiyi kolaylaştırmasının yanı sıra, kültür, dil, terminoloji farklılıklarından kaynaklı yanlış anlaşılmaları ortadan kaldırarak dava dilekçelerinin ve sözleşmelerin yapılmasını, anlaşılmasını ve ifasını sadeleştirmektedir.

İtalya’da Türk Avukatlar - Ozgun Altop

Özellikle

Türk avukatımız ayrıca Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen İtalyan müvekkilleri de bilgilendirerek emin adımlar atmalarını sağlayıp, Türkiye’de ticaret yapan İtalyanların karşılaştığı problemlere derhal müdahale imkânı sağlamaktadır. İtalyan bankaları, ticaret odaları, T.C. Milano Başkonsolosluğu ve Ataşeliği gibi kurum ve üst düzey kişilerden oluşan ağı da hızlı bilgi alışverişinde katkı sağlamaktadır.

Ankara Barosu’na kayıtlı Özgün Altop Türkiye’de de Türk Medeni Hukuku, Borçlar Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında hukuki danışmanlık sağlamaya, Türk Mahkemelerinin her derecesinde gerçek ve tüzel kişileri temsil etmeye yetkindir.

İtalya ve Türkiye hususunda uzman avukatlarımız

ÖZGÜN ALTOP

ÖZGÜN ALTOP

Avukat (İtalya’da Türk Avukat)
Avukat Özgün Altop’un sayfasına git (İtalya’da Türk Avukat)

Görüş talebinde bulunun

İtalya ve Türkiye hususunda uzman avukatlarımızla iletişime geçin.

Diğer uzmanlık alanları – Pollavini Altop Hukuk Bürosu