ALACAK TAHSİLATI YÖNTEMLERİ

ALACAK TAHSİLATI YÖNTEMLERİ

Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin ifa edilmemesinden çıkan problemler, alacak tahsilatı ve olası icra takibi ve haciz işlemlerinin yürütülmesi ile iflas veya konkordato prosedürlerinde alacaklıları temsil hizmeti sunmaktayız.

Hususi olarak, borçluların incelenmesi, iş birliği içinde olduğumuz uzmanların yardımıyla mali durum ve malvarlığı incelemesi (sözleşme yapılmadan önce güvenilirliklerini ölçmek amacıyla); alacak tahsilatı amacıyla ihtarnameler gönderilmesi, olası ödeme planlarının ve uzlaşma metinlerinin hazırlanması; icra takibi ve haciz işlemlerinden oluşmaktadır.

İcra takipleri ve neticesinde taşınır ve taşınmaz mal haczi, üçüncü kişiler nezdinde haciz (banka hesapları haczi) veyahut diğer alacaklılar tarafından başlatılan hacizlere iştirak işlemlerini takip etmekteyiz.

Alacak Tahsi̇lati Yöntemleri̇ En Iyi Hukuk Büroları - Pollavini Altop İtalya Türkiye

Ayrıca

İflas kanunu çerçevesinde başlatılan prosedürler (iflas, konkordato, iflas önleyici konkordato vs.) uzmanlık alanımızdır.

Nihayetinde, ekonomik kriz halinin müvekkillerimiz açısından söz konusu olduğu durumlarda da, aralarında BCPR Tale Muhasebe ve Danışmanlık Firmasının da bulunduğu iş ortaklarımız ile birlikte müvekkillerimize destek olmaktayız. Bu gibi durumlarda, en uygun stratejiyi belirleyerek, şirketin devamlılığını sağlamak ve borçtan kurtarmak için gerek iflas önleyici konkordato planının gerekse ekonomik-finansal durumu iyileştirme amacıyla yeniden yapılandırma planının hazırlanmasında rol almaktayız.

Alacak Tahsi̇lati Yöntemleri̇ hususunda uzman avukatlarımız

MASSIMILIANO POLLAVINI

MASSIMILIANO POLLAVINI

Avukat
Avukat Pollavini’nin
sayfasına git
ÖZGÜN ALTOP

ÖZGÜN ALTOP

Avukat (İtalya’da Türk Avukat)
Avukat Özgün Altop’un
sayfasına git (İtalya’da Türk Avukat)
FABRIZIO VALENZI

FABRIZIO VALENZI

Roma’da Yargıtay Avukatı
Yargıtay Avukatı Valenzi’nin
sayfasına git

Görüş talebinde bulunun hususunda uzman avukatlarımızla iletişime geçin.

Alacak Tahsi̇lati Yöntemleri̇

Diğer uzmanlık alanları – Pollavini Altop Hukuk Bürosu