Partner

Ortaklarımız

Pollavini Altop Uluslararası Hukuk Bürosunun işbirliği yaptığı farklı iş ortakları bulunmaktadır.

CPR Tale Stp S.t.p.r.l.

CPR TALE mali müşavirlik firmasi ulusal ve uluslararası operasyonlarda deneyimi bulunan muhasebeciler, yeminli müşavirler, sigorta danışmanlarının bulunduğu uzman bir ekipten oluşmakta olup müvekkile gerek İtalya’da gerekse uluslararası platformda mali müşavirlik ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Özellikle şirketlere mali danışmanlık ve müşavirlik, şirket yönetiminin ve iş pozisyonlarının atanması, bilirkişilik, defter ve muhasebe kayıtlarının tutulması, şirketin idaresine yönelik mali danışmanlık, personelin işe alımı ve maaş bordrolarının hazırlanması ve sigortalarının hesaplanması hizmeti sunmaktadır.

www.cprtale.it

Italian Turkish Association

Italian Turkish Association (ITA) kar amacı gütmeyen, tarafsız ve siyasi olmayan, 2010’da Milano’da kurulan bir dernektir. Gerek İtalya’da gerekse Türkiye’de İtalyan ve Türk vatandaşları arasında kültürel bağ kurma ve iki ülkenin birbirini tanıması amacını taşımaktadır.
Ayrıca Türkiye ve İtalya arasındaki ticari, kültürel, politik, sportif etkinliklerin arttırılması amacına yönelik olup, iki toplum arasında sosyal, kültürel, ekonomik entegrasyona katkı sağlamaktadır.

www.italianturkish.org

Studio legale pollavini milano associazione italia turchia

ChinaBridge

In order to ride the wave created by the awakening of the Chinese economy, it has been created the ChinaBridge network which includes a wide range of specialists who work in cooperation with bilingual interpreters and consultants. It offers, in the context of commercial and cultural relations between Italy and China, dedicated and specialized consultancy to people and companies wanting to enter the Chinese market in a conscious, informed, professional way. It deals, among other things, with digital marketing, translations and interpreting, copyright and localization, presentations at events, fairs and exhibitions.

www.chinabridge.it

Cotyora Hukuk ve Danışmanlık Bürosu

İstanbul ve Ordu’da ofisleri bulunan hukuk bürosu, özellikle İtalyan yatırımcılar olmak üzere yabancı yatırımcıların Türkiye’ye yatırım yapmalarını kolaylaştırarak, pazar araştırması, Türkiye’de şirket, şube, temsilcilik ofisi açılımı hususunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Türk Hukukunda Sözleşmeler Hukuku, Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Borçlar Hukuku, Gayrimenkul Hukuku,İdare Hukuku, Vergi Hukuku, İcra İflas Hukuku, İmar Hukuku, başta olmak üzere, hukukun çeşitli alanları üzerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.

www.cotyorahukuk.com

Franzini Hukuk Bürosu

Milano Barosuna kayıtlı Avukat Marco B. Franzini ticaret ve şirketler hukuku hususunda şirketlere ve yatırımcılara hizmet sunmaktadır. Ticari anlaşmaların yapılması ve sözleşmelerin hazırlanması (acentelik, bayilik, satış, franchising), şirketlerin gerek olağan yönetimi sırasında kaynaklanan gerekse olağandışı sorunlarına yönelik danışmanlık sunmaktadır. Şirketlerin mali kriz yönetimi ile ilgilenmekte olup, işletme değerinin muhafazası hususunda kanun tarafından sunulan hukuki yolların uygulanması ile iştigal etmektedir.

www.franzinilaw.com

Salvi-de Nora Hukuk Bürosu

Milano’da merkezi bulunan hukuk bürosu idare hukuk üzerinde uzmanlaşmış olup, özellikle şehir planlaması ve yapı, emlak ve emlak sözleşmeleri, istimlak, çevre hukuku, kamu ihale hukuku, ticari düzenlemeler alanlarında hizmet vermektedir. Hukuk bürosu aynı zamanda idare hukuku alanında hizmet vermekte olup, Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay huzurundaki davaları yürütmektedir.

www.salvilex.it

Ulusal Altın Sektörünün Korunması Derneği

Ulusal Altın Sektörünün Korunması Derneği kar amacı gütmeyen altın sektörünee yönelik bir dernek olup, altın üretimi ve ticareti yapan firmalar ile yeni ve/veya kullanılmış kıymetli taşların ticaretini yapan firmaların çıkarlarını gözetlemeyi amaçlayan bir dernektir. Altın sektöründeki normları geliştirmeyi, korumayı ve uygulamaya koymayı hedefleyen bir dernek olup, sektörü düzenleyen mali ve idari normlar ve kara para aklamayı önleyen kanunların yorumlanması, uygulanması ve yürürlüğe konması hususunda çalışmalar yapmaktadır.

www.associazionecomprooro.it

Digital Compass – Web Agency

SEO optimizasyonu yolu ile web sintesi tasarımı ve yapımı hizmeti vermektedir. Her türlü iletişim ve yayım aracı için video yapımı ile iştigal etmektedir.

Sunulan hizmetler:
Dijital Strateji
Web sitesi kurulumu
Vieo çekimi
SEO danışmanlığı
İçerik ve Storytelling
Web pazarlaması

www.digitalcompass.it