Massimiliano Pollavini - Milano Avukat

Eğitim

Milano-Bicocca Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olup, Milano Barosu’na kayıtlıyım. Milano Ticaret Odasına İngilizce dilinde yeminli tercüman olarak kayıtlıyım.

Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) üyesiyim.

Göçmenlik Hukuku Çalışmaları Derneği ve İtalya Pro Bono Derneği üyesiyim. Milano Başsavcısı için ayrıca İngilizce dilinde tercümanlık yapmaktayım.

Gerçek ve tüzel kişilere medeni hukuk alanında hukuki danışmanlık, yargı öncesi danışmanlık, mahkemelerde temsil ve savunma ile tahkim mahkemelerinde temsil hizmeti vermekteyim.

Ayrıca hukuki korunmaya muhtaç bazı kişilere gönüllü hukuki yardım sağlamaktayım.

Uzmanlık Alanları

Başta ticari sözleşmeler (malların satın alınması ve satılması, ihaleler, hizmet sözleşmeleri) olmak üzere, özellikle de uluslararası profiller ile karakterize edilen ve yargı yetkisi, yetkinlik, hukuki çatışma ve farklı ülkelerin yasalarının uygulanması açılarından özel bir çalışma gerektiren sözleşmeler uzmanlık alanımdır.

Ayrıca sözleşme dışı sorumluluk, miras hukuku, gayrimenkul hukuku (gayrimenkullerin kiralanması ve satışı) ve kat mülkiyeti kanunu ile ilgili dosyalara bakmaktayım.

Nihai olarak, vatandaşlık, yatırım için göç, uluslararası koruma ile ilgili olarak yabancılar hukuku alanında deneyim kazandım.

Yetenekler

Davada, uzlaşma ve arabuluculuk kurumlarının zaman, netice ve güven açısından, müvekkili koruyarak işletilmesini sağlayabilirim.

Giderek daha ulus aşırı ve multi-kültürel bir hal alan kişisel ve ticari ilişkilerin varlığında, aşamalı bir bütünleşmeyi ve yasal ve kültürel yakınlaşmayı teşvik ediyorum.

Hukuki konuların detaylarını ve sürekli profesyonel güncellemeyi araştırıyorum; Daha esnek, multimedya aracılığı ile ve zamanında destek sağlamak için, profesyonel alanda da teknolojiyi yoğun bir şekilde kullanıyorum.

İnsancıl olmanın ve müşteriyle empati kurmanın gerekliliğine inanıyorum; çoğu zaman anlayış ve dinleme hukuki yardım talebinin önüne geçmekte, böylece doğrudan, samimi olarak ortak dile erişilebilirliği kolaylaştırmaktadır.

MASSIMILIANO POLLAVINI Milano Avukat

“Detaya ve mütemadi mesleki gelişime önem vermekteyim. Beşeri ilişkilere ve müvekkil ile olan empatiye, dilin sadeliğine ve belirgin olması gerektiğine inancım sonsuzdur.”.

Uzmanlık Alanları – Massimiliano Pollavini – Milano Avukat

Avukat Massimiliano Pollavini’den görüş talep edin

Avukat Massimiliano Pollavini’ye ticari sözleşmeler, hukuki sorumluluk, şirketler hukuku, miras hukuku, taşınmaz hukuku ve sığınma talebi ile uluslararası koruma hususunda hizmet vermektedir.

Ekibimiz Milano Roma Türkiye

Fabrizio Valenzi

Fabrizio Valenzi

Roma’da Yargıtay Avukatı
Yargıtay Avukatı Valenzi’nin
sayfasına git

Sosyal Medya